Kontakt


DK Consult  
Purkyňova 1017/22 
301 00 Plzeň
Martina Kuželková
Jiří Davídek
tel: +420 736 791 891,  e-mail: info@dkconsult.cz